Archiwum

Cytat


Etiquette requires us to admire the human race - etykieta wymaga od nas, abyśmy podziwiali rodzaj ludzki.
Dobre krótkia kazanie, a długie kiełbasy.
A może dopiero w świecie, który nie zna grawitacji, będzie opadanie na dno godne pogardy? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Idem (skrót: id). - to samo; ten sam
Filozofia powala rozmawiać samemu z sobą. Antystenes z Aten